Świat należy do dzieci

Świat zawsze należy do dzieci. To one najbardziej niewinnie go postrzegają, by za parę lat dojrzale zacząć zmieniać. Świat dzieci i świat, który swoim dzieciom pokazujemy, często nie są tymi samymi światami – warto jednak zadbać, by dziecko już od początku wzrastały we właściwych postawach wobec świata.